Zorg

Rust en ruimte om jezelf te zijn.

Wat bieden wij.

Wij bieden op onze boerderij dagbesteding in kleine groepen met veel persoonlijke aandacht. Niet de handicap of de beperking staan centraal, maar de persoon zelf met zijn eigen karakter, wensen en mogelijkheden.

We willen de deelnemers die bij ons komen zo veel als in hun mogelijkheden ligt laten deelnemen aan het dagelijks leven en aan het arbeidsproces , ieder op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijkheden. Het ervaren van een gezond dagritme en het gevoel deel uit te maken van de samenleving zijn belangrijke uitgangspunten.

 We richten de begeleiding zo in dat de activiteiten zo veel mogelijk zelfstandig kunnen worden uitgevoerd.

 Ook bieden we beweging, structuur, uitdaging en leermomenten waar mogelijk.

Op onze boerderij bieden we dagbesteding aan verschillende doelgroepen.

In de stal kunnen deelnemers ervaring opdoen in het melken van de koeien (met behulp van twee robots) en het voeren en verzorgen van het vee. Er kan worden meegeholpen bij het onderhoud aan stallen en gebouwen en het werk op het land.

Deelnemers die houden van het leven op het platteland en omgaan met dieren, maar dit graag in een rustiger tempo doen, mogen meehelpen bij het verzorgen van de kleine dieren, zoals: konijnen, cavia’s kippen, geiten en een pony. 

We maken zuivel van de melk van onze eigen koeien.

In de zomer werken we in de moestuin en in de winter doen we creatieve activiteiten.

Daarnaast bieden we dagbesteding aan deelnemers die vooral willen meebeleven. Dus kijken naar anderen wat zij aan het doen zijn en daar af en toe aan deelnemen. Zij komen voor lichamelijke beweging, ontspanning, een beetje uitdaging en het contact met dieren en andere mensen.  Er zijn voor hen dieren om aan te raken en mee te knuffelen, muziek om naar te luisteren of zelf te maken en andere activiteiten die gericht zijn op horen, zien, ruiken en voelen.

Wat ons bijzonder maakt

Kleinschalig

Persoonlijke aandacht

Iedereen doet ertoe

Veelgestelde vragen

De zorgboerderij biedt dagbesteding aan de volgende doelgroepen:

Jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en / of een stoornis in het autistisch spectrum.

Jongeren en volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel.

 Volwassenen met psychische klachten.

Volwassenen die buiten het arbeidsproces vallen.

 

Om dagbesteding te kunnen afnemen op onze zorgboerderij heeft u een WLZ of WMO indicatie nodig voor dagbesteding. 

Een WLZ indicatie kunt u aanvragen via het CIZ en een WMO indicatie via uw gemeente. 

De dagbesteding  kan zowel middels Zorg in Natura als een PGB worden betaald.

De zorgboerderij is geopend van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. 

Eén zaterdag per maand zijn wij geopend tussen 9.30 en 16.30 uur. In overleg kan een tweede zaterdag worden afgesproken.

De zorgboerderij biedt begeleiding groep en begeleiding individueel. 

De begeleiding groep gebeurd in kleine groepjes, waarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid begeleiding die u nodig hebt en waarop u vanuit uw indicatie recht hebt.

Het Ruitenveen is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk voor zorgboeren “Kwaliteit Laat Je Zien”.

U kunt u aanmelden voor het Ruitenveen door contact op te nemen met Inge Visscher of door een mail te sturen. De contactgegevens staan vermeld op deze site. 

Ook wanneer u graag meer informatie wilt neem gerust contact op.

Nieuwsgierig geworden?